Vi provar programmering…

Mohammed och Isak gör ett besök hos blå gruppen som sitter och testar att koda egna små spel.

Stina och Wilma dyker in i klassrummet och gör ett repotage! Idag står programmering på schemat och vi testar att programmera spel i ”Hour of code” code.org