Projekt ”Återbruka mera”

Så här i uppstarten av vårterminen startar vi ett samarbete mellan slöjd, teknik och bild. Rebecka och Vera berättar mer:

”kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt” ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö, och hållbar utveckling” ur Övergripande mål och riktlinjer, LGR11