Om

Vilka är vi som skapar denna blogg? Vi är 46 nyfikna elever (+lärare) i år 5 redo att utforska teknikämnet i skolan, vi ska SPANA, TESTA och vara INNOVATÖRER. Vi vill att bloggen blir en plattform där vi kan samla och tydliggöra våra diskussioner, funderingar och vårt arbete. Vi tränar regelbundet på att dokumentera det vi gör och vi vill väva in användandet av våra digitala verktyg på ett naturligt sätt i arbetet.

Varför blogg? Syftet är mycket för vår egen skull. Med bloggen som plattform kan vi dela arbete, funderingar och diskussioner med varandra i klassen. Vi vill också att föräldrarna ska kunna få insyn i vårt arbete och vi hoppas kunna få kontakt med fler klasser som arbetar med teknik.

Upphovsrätt? Filmer och kort som finns på bloggen är sådana som vi tagit eller skapat själva, i vissa fall finns det länkar till andra sidor som vi tycker varit intressanta.

Läroplanen? I våra inlägg och på sidorna kopplar vi till olika delar ur LGR11 i kursiv stil.

Vinna webbstjärnan? Vi tycker att teknik är kul men att ämnet inte får så mycket plats och uppmärksamhet. Genom vår blogg kanske fler klasser blir nyfikna på teknik och blir inspirerade att testa själva. Att vinna vore ju såklart också kul 😉

Välkommen att följa vårt arbete!