Bygga torn

”Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller” ur Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6, LGR11