Blå gruppen spanar på olika material

Vi spanar på olika vanlig material. I grupper har vi funderat över vad materialet används till och dess egenskaper. Diskussionerna redovisar vi för varandra i små filmer.

”Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner” ur Centralt innehåll i årskurs 4-6 LGR11

https://youtu.be/1LvWWEcCLRQ